TAŞERONLUK

·  Depolama tesisleri yapımı,

·  Endüstriyel tesisler yapımı,

·  Fabrikalar, sanayi tesisleri yapımı,

·  Hizmet ve okul binaları yapımı,

·  İş Merkezi Yapımı,

 

Toplu konut inşaatlarında her iş için ayrı ayrı taşeron ekip aranması iş yapacak firma veya şahıslar için büyük bir sorundur.

 

Koçin Yapı; Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında taşeron firma olarak, bu sorunu en aza indirmeyi hedeflemektedir. Projelendirmeden anahtar teslimine kadar inşaatlarda veya onarım tadilat tamirat çalışmalarında taşeron firma olarak ekiplerini her zaman genişletme olanağına sahiptir.